Značka: e-schránka

Link

Od 01.11.2017 budú platiť nové podmienky pre preberanie zásielok na Slovensko.sk. Po novom, keď štát občanovi alebo firme pošle platobný rozkaz, na jeho platnosť už nebude treba, aby si ho adresát prečítal. Podmienkou bude len to, že sa človek prihlási na portáli, kde sa elektronická schránka s doručenou informáciou nachádza. Nemalo by sa to týkať iba sankčných poplatkov, ale aj inej úradnej komunikácie, pri ktorej sa vyžadovalo potvrdenie prijatia správy [»]

Link

Ak fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ) ukončí svoju podnikateľskú činnosť, tak štát automaticky zruší jeho e-schránku, ktorú využíval na komunikáciu so štátom, aby už nemohol realizovať podania v mene už neexistujúcej podnikateľskej činnosti/spoločnosti. Ak si túto komunikáciu nevytlačil, alebo neukladal vo svojom počítači, príde o ňu. Je však možnosť ako sa ku nej dostať – cez žiadosť o sprístupnenie dát [»]