Značka: 145/1995

Link

Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správne poplatok podľa Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch neplatia [»]