Medzinárodný deň účtovníctva (10.11.2021)

  

História účtovníctva siaha až do obdobia starovekého Egypta (4 500 p.n.l.) či Babylonu v starovekej Mezopotámii (2 500 p.n.l.). Vtedajšie účtovné systémy sa využívali hlavne na sledovanie výmeny tovarom medzi chrámami.

Širšie využitie účtovníctva, pokrývajúce verejné príjmy, súkromné výdavky či distribúciu komodít, sa objavilo až počas Rímskej ríše.

Najväčší rozkvet však nastal v 15 . storočí, kedy taliansky matematik Luca Pacioli publikoval v Benátkach prvú knihu o podvojnom účtovníctve s názvom „Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita“ u nás známa pod názvom „Zhrnutie aritmetiky, geometrie, pomerov a úmerností“. Ako prvá zaviedla systém podvojného účtovníctva nielen v Európe, ale aj vo svete.

Tým sa Luca Pacioli navždy zapísal do dejín ako „Otec moderného účtovníctva“. Na kalendári vtedy svietil dátum 10. November 1494. V tomto roku pripadá tento krásny deň na stredu.

Dnešná doba je význačná neustálymi zmenami, rýchlosťou, požiadavkami na aktuálne informácie, ktoré sa často menia v priebehu dňa aj niekoľkokrát. Ak do úvahy vezmeme aj časté novely zákonov, prípadne úplne nové zákony, nedá hovoriť o tom, že účtovníctvo patrí medzi kľudné povolania.

Účtovník musí byť preto neustále v strehu, neustále sa vzdelávať, aby pre svojich klientov či zamestnávateľa podal čo najlepší výkon k ich spokojnosti.

A niekedy k podaniu takéhoto výkonu stačí naozaj len maličkosť, ktorou potešíte svojho účtovníka či účtovníčku. Môže to byť:

Pekná knižka…
 
…či lahodný čajíček.

Prekvapenie si pre nás prichystala aj spoločnosť KROS, výrobca ekonomického a stavebného softvéru. Čo si nachystali. nájdete zverejnené v odkaze Medzinárodný deň účtovníctva s KROSOM.