Kde, kedy a prečo vznikli banky? (video SK titulky)

  

„Banky sú hádanka zabalená do záhady.“ Aj takto by sa dal jednoducho vystihnúť popis krátkeho 6-minútového videa od Kurzgesagt – In a Nutshell, ktoré vám odpovie na otázky Kde, kedy a prečo vznikli banky? Čo spôsobilo finančnú krízu v roku 2008? Existujú alternatívy ku bankám?

Video obsahuje aj SK a CZ titulky. Ak nemáte nastavené ich aické zapínanie, kliknite vpravo dole na nastavenia (ozubené koliesko), kliknite na titulky a zvoľte si jazyk.