Odvolanie

  • Poslaním stránky je poskytnúť jasné, zrozumiteľné a stručné odpovede na otázky ľudí ohľadom účtovníctva, daní, miezd a iných nejasností v prislúchajúcich oblastiach. Pri poskytnutí odpovede nebudú zverejnené žiadne osobné informácie.
  • Obsah stránky je chránený autorským právom. Užívateľom je povolené ďalšie použitie informácií a materiálov publikovaných na stránke a/alebo jej zdieľanie, avšak iba na súkromné účely a pri súčasnom uvedení zdroja stránky.
  • Majiteľ/prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za správnosť a úplnosť publikovaných informácií a nenesie žiadne následky v prípade ich ďalšieho použitia. Uvedené odpovede majú informatívny charakter a boli vypracovaná na základe informácií poskytnutých pýtajúcim sa.
  • Informácie v jednotlivých článkoch sú čerpané zo zdrojov dostupných ku dňu zverejnenia/aktualizácie článku.
  • Viac infomácií aj v časti Kontakt a Cookies a GDPR.