Zdaňovanie a zdravotné odvody z dividend na Slovensku od roku 2004 po súčasnosť

Zdaňovanie dividend (podielov na zisku) upravuje:

  • Zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov,
  • Zákon 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení.

Rok, v ktorom sa vypláca dividenda Zdravotné odvody Daň z príjmu
2004 neplatia sa neplatí sa
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

10 % (5% pre zdravotne postihnutého, či poberateľa invalidného dôchodku)

Oslobodená suma od platenia: 329,07 €

Maximálna suma, z ktorej sa platí: 26 802 €

neplatí sa

2012

10 % (5% pre zdravotne postihnutého, či poberateľa invalidného dôchodku)

Oslobodená suma od platenia: 339,89 €

Maximálna suma, z ktorej sa platí: 27 684 €

neplatí sa

2013

14 %

10 % (5% pre zdravotne postihnutého, či poberateľa invalidného dôchodku) pre dividendy vyplácané za roky 2012 a 2011

Oslobodená suma od platenia: 393 € iba pre dividendy vyplácané za roky 2011 a 2012

Maximálna suma, z ktorej sa platí: 47 160 €

neplatí sa
2014

14 %

10 % (5% pre zdravotne postihnutého, či poberateľa invalidného dôchodku) pre dividendy vyplácané za roky 2012 a 2011

Oslobodená suma od platenia: 402,50 € iba pre dividendy vyplácané za roky 2011 a 2012

Maximálna suma, z ktorej sa platí: 48 300 €

neplatí sa
2015

14 %

10 % (5% pre zdravotne postihnutého, či poberateľa invalidného dôchodku) pre dividendy vyplácané za roky 2012 a 2011

Oslobodená suma od platenia: 412 € iba pre dividendy vyplácané za roky 2011 a 2012

Maximálna suma, z ktorej sa platí: 49 440 €

neplatí sa
2016

14 %

10 % (5% pre zdravotne postihnutého, či poberateľa invalidného dôchodku) pre dividendy vyplácané za roky 2012 a 2011

Oslobodená suma od platenia: 429 € iba pre dividendy vyplácané za roky 2011 a 2012

Maximálna suma, z ktorej sa platí: 51 480 €

neplatí sa
2017

14 %

10 % (5% pre zdravotne postihnutého, či poberateľa invalidného dôchodku) pre dividendy vyplácané za roky 2012 a 2011

Oslobodená suma od platenia: 441,50 € iba pre dividendy vyplácané za roky 2011 a 2012

Maximálna suma, z ktorej sa platí: 52 980 (pre roky 2011 až 2016)

neplatí sa 
2018

Z dividend vyplácaných za rok 2017 a ďalej sa neplatia zdravotné odvody.

Z dividend vyplácaných za rok 2011 až 2016 sa platia zdravotné odvody vo výške 10 % resp. 14 %, najviac vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu*

7 %

Oslobodená suma od platenia: x

Maximálna suma, z ktorej sa platí: x

2019 – 2023

Z dividend vyplácaných za rok 2018  a ďalej sa neplatia zdravotné odvody.

Z dividend vyplácaných za rok 2011 až 2016 sa platia zdravotné odvody vo výške 10 % resp. 14 %, najviac vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu*

7 %

Oslobodená suma od platenia: x

Maximálna suma, z ktorej sa platí: x

*Aj keď sa plánovalo, že maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody bude zrušený, nakoniec v § 13 ods. 6 Zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení bolo zadefinované, že to bude „najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu“.

Účtovanie o vyplatenom podiely na zisku

Zisk spoločníka na vyplatenie      431 / 364
Predpis zrážkovej dane z rozdeľovaného zisku spoločníka 364 / 342
Odvedenie/úhrada zrážkovej dane 342 / 221 (211)
Vyplatenie zisku spoločníkovi     364 / 221 (211)

 

(Aktualizované 24.01.2023, 10:00)

[nahlás chybu v článku]