Zaplatím teraz, dodajú budúci rok. Do ktorého roka pôjdu náklady?

  

Ak by som si teraz predobjednal produkt, ktorý ešte nemajú na sklade a vedia ho dodať až v budúcom roku, ak ho zaplatím teraz, do ktorého roka by som si ho vedel dať do nákladov? A ako je to s materiálom na sklade, ktorý nespotrebujem v 2019?

 

Ak sa jedná o právnickú osobu a ide o predobjednaný produktu, do nákladov si ho môžete dať, až keď nastane jeho dodanie vám, ako odberateľovi. To, že zaplatíte zaň skôr, tento rok, bude mať za následok to, že:

  • ak ste platcom DPH, môžete si ju uplatniť už v tomto roku* (2019),
  • vznikne vám pohľadávka voči vášmu dodávateľovi na dodanie objednaného produktu (už nedĺžite peniaze vy jemu, ale on dlží produkt vám).

*§ 49 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z príjmov

V prípade, že by nešlo o právnickú osobu, ale o fyzickú osobu (jednoduché účtovníctvo), tak do výdaju by to bolo zahrnuté v tom roku, kedy došlo k zaplateniu faktúry. A to aj v tom prípade, že by dodanie produktu bolo ďalšom roku. Vo vašom prípade do roku 2019 (§ 17 ods. 1 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Zásoby (materiál/tovar) sa môžu účtovať podľa § 43 Zákona 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ dvoma spôsobmi:

  • spôsob A – kedy je materiál/tovar naskladňovaný na sklad a do spotreby (nákladov) sa účtuje až po jeho vydaní zo skladu (predaji, použití),
  • spôsob B – kedy sa materiál v priebehu roka neúčtuje na sklad, ale hneď sa účtuje do spotreby (nákladov).

Pri spôsobe A váš nespotrebovaný materiál/tovar ostáva na sklade, pričom do nákladov sa dostalo iba to, čo bolo spotrebované. Tu nie je žiaden problém. Výhodou tohto spôsobu je, že máte neustále prehľad o skutočných nákladoch. Nevýhodou je zase vyššia náročnosť vedenia agendy.

Pri spôsobe B nastáva asi situácia, ktorá vás zaujíma. Keďže tu smeruje všetok materiál/tovar ihneď do nákladov, nemáte reálny prehľad o skutočných nákladoch, o vašom skutočnom stave hospodárenia. A aj základ dane (to, z čoho sa daň počíta) máte skreslený.

Preto treba podľa § 29 ods. 2 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve minimálne raz do roka (ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna alebo mimoriadna účtovná závierka), urobiť inventúru toho, čo vám na predajni/sklade ostalo (čo ste nepredali, nepoužili) a preúčtovať to z nákladov na účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach, prípadne 112 – Materiál na sklade.

Týmto krokom sa vám ponížia náklady na skutočnú hodnotu a zvýši sa vám základ dane tiež na skutočnú hodnotu.

Výhodou daného spôsobu je jeho nenáročnosť, ale nevýhodou je zase, ako som už vyššie viedol, skreslený obraz o hospodárskom výsledku podniku a výške základu dane. Preto, ak používate tento spôsob účtovania, odporúčal by som robiť inventúru viackrát do roka, aspoň každý štvrťrok.

(Pôvodný článok 10.12.2017 | Aktualizovaní 19.11.2019, 18:56)

[nahlás chybu v článku]