Vyhláška k virtuálnej registračnej pokladnici (1.7.2016)

  

Na základe vyhlášky MF SR č. 188/2016 Z. z., s účinnosťou od 1.7.2016, sa na účely používania VRP (virtuálnej registračnej pokladnice) mení počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci z 1 000 na 3 000.

To znamená, že počnúc mesiacom júl 2016, počet vydaných pokladničných dokladov vyhotovených VRP u jedného podnikateľa v rámci kalendárneho mesiaca nesmie byť viac ako 3000 (ak má podnikateľ viacej prevádzok, v ktorých používa VRP, doklady z nich sa berú sumárne za všetky prevádzky).

Linky na prístup do VRP: