Tento rok boli slabé príjmy

  

#riaditel #manager #prijem #income #danovepriznanie #dan #tax #skutocnost #reality