Značka: zákonník práce

Link

V záujme prehľadnejšieho právneho prostredia sa navrhuje splnomocniť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k určeniu stupňa náročnosti ku každému pracovnému miestu zaradenému v národnej sústave povolaní. Ak by návrh zákona prešiel, zamestnávateľ a aj zamestnanec by si vedel pozrieť v národnej sústave povolaní stupeň náročnosti pre to-ktoré pracovné miesto. V prípade komplikovanejších situáciách by mohol tiež požiadať o záväzné stanovisko inšpektorát práce. Takéto zatriedenie by malo nadobudnúť účinnosť 01.06. 2019 [»] Ako je stupeň náročnosti práce riešený súčasne v zákone si môžete prečítať TU.

Aktualizované 01.02.2019: Dnešným hlasovaním zákon neprešiel. Je to veľká škoda, hlavne pre samotných zamestnancov. Kto ako hlasoval si môžete pozrieť TU.

Plánovaná novinka ohľadom 13. platu

  

Podľa súčasnej úpravy, ak chce zamestnávateľ poskytnúť 13. a 14. plat s daňovými a odvodovými úľavami, musí splniť viacero podmienok. Jednou z nich je, že takto vyplatený plat musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca (viac v článku Vyplatenie 13. a 14. platu). To sa však čoskoro môže zmeniť.

~M

15.11.2018

Po roku opäť nové vydania kníh Materská 2019 a Zákonník práce 2019, aktualizované o najnovšiu legislatívu s množstvom príkladov.