Značka: Štatistický úrad

17ikona-info

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

  

V roku 2021 sa bude konať ďalšie čítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré bude súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov (cenzus – všeobecné sčítanie ľudu), ktoré sa uskutočňuje pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Doteraz sa na Slovensku uskutočňovalo tradičné sčítanie.