Značka: Slovensko

~M

21.08.2018

Keďže si dnes pripomíname 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, skúste spoznať slovenské dejiny od praveku až po súčasnosť. Významné udalosti slovenských dejín sú podané prehľadne a jasne (bez zbytočností), že si ich zapamätajú ľahko všetci [»]

Link

ikona-linky-14 Prehľad podnikov, ktoré na Slovensku platili za rok 2016 najväčšie dane z príjmov. [»]