Značka: minimálny dôchodok

Link

Aktualizované: návrh neprešiel

Padol návrh na zníženie minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby zo súčasných 50 % na 30 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. To by v súčasnom stave, vztiahnuté na tento rok, malo za následok, že odvody na sociálne poistenie by sa neplatili z minimálneho vymeriavacieho základu 456,00 €, ale z 273,60 € a teda by neboli vo výške 151,16 €, ale len vo výške 90,69 €. Pri zmene tohto minimálneho základu bude mať stále platiteľ nárok na minimálny dôchodok. Uvidí sa cez týždeň, ako to dopadne [»]

(Pôvodný článok 28.01.2018 | Aktualizované 15.02.2018, 11:28)