Príplatok za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

  

V práci, do ktorej idem teraz nastupovať, budem mať nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Budem robiť dlhý a krátky týždeň. Pracovná zmena mi tým pádom môže pripadnúť aj na sviatok alebo víkend. Mám aj vtedy nárok na príplatok? Neviem ako to je pri takýchto zmenách, ešte som takto nerobil. Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa § 118 Zákonníka práce (Zákon 311/2001 Z.z.) je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Do mzdy, okrem základnej zložky mzdy, sa podľa § 120 ods. 2 Zákona započítava, okrem ného, aj mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122), mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a), mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b) či mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123).

Získanie týchto mzdových zvýhodnení je podmienené splnením podmienok, ktoré ustanovujú jednotlivé paragrafy, ktoré sa nimi zaoberajú. Vo všeobecnosti a zjednodušene však možno povedať, že

  • ak budete vykonávať prácu vo sviatok, patrí vám mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
  • ak budete vykonávať prácu v sobotu, patrí vám mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu,
  • ak budete vykonávať prácu v nedeľu, patrí vám mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu,
  • ak budete vykonávať nočnú prácu, patrí vám mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,

pričom

  • máte nárok na viacero mzdových zvýhodnení súčasne (ak sú súčasne splnené ich podmienky),
  • pri priznaní nároku za mzdové zvýhodnenie nie je dôležité o aké rozvrhnutie pracovného času ide.

Mohlo by vás zaujímať: Príplatok za sobotu a nedeľu pri zahraničnej pracovnej ceste, Chystané zmeny v minimálnej mzde za rok 2021 a v Zákonníku práce

[nahlás chybu v článku]