~Účtovník

15.07.2020

Projekt podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu  a odstránenia ich následkov, tiež známy pod názvom “Prvá pomoc” bol rozšírený aj na mesiace august a september 2020 [»]