Pravidlá a podmienky pre poskytovanie príspevkov zamestnávateľom na podporu udržania pracovných miest (aktualizované 30.03.2020)

  

Vo veľmi krátkom čase budú vládou oficiálne zverejnené pravidlá a podmienky pre poskytovanie príspevkov zamestnávateľom na podporu udržania pracovných miest.

Výška príspevkov bude určená podľa počtu zamestnancov, ktorí zostali doma na prekážkach v práci a vypočítaná na základe vyplatenej náhrady mzdy za čas na prekážkach v práci týmto zamestnancom.

Pozor! Tento článok je len z dostupných informácii, ktoré zverejnil Jozef Mihál.

 

Pôvodný článok 28.03.2020, 18:00

Zatiaľ z dostupných informácii budú zamestnávatelia potrebovať mať k dispozícii zoznam zamestnancov, ktorí boli za vykazovaný mesiac (napríklad za marec 2020) čo len deň (či hodinu) na prekážke v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce).

Pre každého zamestnanca bude potrebné vedieť:

  • koľko pracovných dní, resp. hodín bol v danom mesiaci na prekážke v práci (rátajú sa aj časti zmien),
  • aký mal priemerný hodinový zárobok zistený za predchádzajúci štvrťrok (napríklad vo výkaze za marec 2020 pôjde o priemerku za 4. štvrťrok 2019),
  • akú mal vyplatenú náhradu mzdy za vykázanú prekážku v práci.

Súčasťou výkazu bude celkový počet dotknutých zamestnancov a celková suma vyplatených náhrad miezd.


Aktualizácia 29.03.2020, 12:01

Vláda dnes, 29.03.2020, predstavila ďalšie ekonomické opatrenia, ktoré by mali živnostníkom, SZČO a firmám pomôcť pri boji s koronavírusom. Nájdete ich v článku Ekonomické opatrenia v boji proti koronavírusu.

90786909-01


Aktualizácia 30.03.2020, 07:19

Vláda včera (29.03.2020) predstavila ekonomické opatrenia v boji proti koronavírusu, tzv. Prvú pomoc zamestnancom, firmám a SZČO. Dnes sa už črtá podoba, ako to bude celé fungovať. Zatiaľ je známe toto:

Základnou podmienkou je udržanie zadotovaného pracovného miesta po skončení čerpania príspevku.

Príspevok od štátu dostanú zamestnávatelia v súkromnej sfére, ktorí museli uzavrieť prevádzky na základe rozhodnutia krízového štábu.

Za každého zamestnanca, ktorý zostal doma na prekážkach v práci, dostanú príspevok vo výške 80% jeho priemernej mzdy, najviac to môže byť 1100 € mesačne.

Súčasne sa mení Zákonník práce tak, aby mali zamestnanci počas prekážky v práci zapríčinenej pandémiou nárok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemernej mzdy. Štandardne zostane výška náhrady mzdy 100 % priemernej mzdy a v prípade dohody zamestnávateľa a odborov 60 % priemernej mzdy. Znamená to vlastne, že pri drvivej väčšine zamestnancov bude mať zamestnávateľ formou príspevku preplatenú náhradu mzdy, ktorú vyplatí zamestnancovi a na ťarchu zamestnávateľa zostane len úhrada odvodov zamestnávateľa, čo je 35,2 % z vyplatenej náhrady mzdy.

Príklad:
Ak by šlo o zamestnanca, ktorý má priemernú hrubú mzdu 1000 € (čo je v čistom 771 €), zamestnanec dostane náhradu mzdy 800 € (v čistom 631 €, teda zarobí o 140 € v čistom menej. Celú sumu náhrady mzdy, teda 800 €, zamestnávateľovi preplatí štát a na zamestnávateľovi zostane platba odvodov, čo bude 280 €.

Príspevok dostanú aj zamestnávatelia a SZČO – teda živnostníci, ľudia v slobodnom povolaní, športovci, umelci, farmári – u ktorých došlo k poklesu tržieb

Napríklad zamestnávateľ pri poklese tržieb o viac ako 80 % dostane príspevok 540 € na každého zamestnanca, ktorý zostal doma na prekážkach v práci. Rovnako dostane príspevok 540 € SZČO, ktorej poklesne príjem o viac ako 80 %.

Pokles tržieb sa bude vo väčšine prípadov posudzovať medziročne, napríklad porovná sa apríl 2019 s aprílom 2020. (Áno, rieši sa aj situácia, že nie je s čím porovnať, resp. že firma vznikla len nedávno.)

Najvyšší možný príspevok na jedného zamestnanca je 1100 € mesačne, čo pri znížení náhrady mzdy na 80 % znamená pôvodnú priemernú mzdu 1375 €. Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa, resp. SZČO je 200 000 € mesačne.

Žiadosti o príspevky budú prijímať úrady práce od 06.04.2020, administratíva s tým spojená bude jednoduchá a v krátkom čase po zaslaní žiadosti budú príspevky nabiehať na účty firiem a živnostníkov. Zamestnávatelia a SZČO, u ktorých poklesli tržby o viac ako 40 % budú môcť požiadať aj o odklad platby odvodov.


Aktualizácia 01.04.2020, 22:43

Téme sa nasledovne venujem v samostatnom rozsiahlejšom článku: Príspevok na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie (koronavírus).

[nahlás chybu v článku]