Link

17ikona-linky-56Vláda poskytne príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky [»] Pomoc by mala vyzerať nasledovne:

  • prenajímateľ poskytne nájomcovi 50 %-nú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát,
  • prenajímateľ poskytne  20 %-nú zľavu, 20 %-ným podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % zaplatí nájomca v splátkach, rozložených na 48 mesiacov,
  • prenajímateľ neodpustí nájomcovi nič, nájomca splatí nájomné rozložené na 48 mesiacov.

Článok z 20.05.2020 doplnený 07.06.2020, 20:56:

  • Žiadosť o dotáciu na nájomné bude podávať prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Bude sa podávať elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webe www.mhsr.sk.
  • Dotáciu na nájomné sa poskytne nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.
  • Celé znenie zákona nájdete na stránke nrsr.sk.