Link

Podľa súčasného znenia Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sa ošetrovné (tzv. OČR – ošetrovanie člena rodiny) poskytuje poistencovi len za obdobie maximálne 10-tich dní. Po novom by sa od septembra 2019 mala doba mnohonásobne predĺžiť – až na 3 mesiace. Na takto čerpané ošetrovné však bude potrebné splniť určité podmienky.