Link

Ministerstvo financií SR zverejnilo nové tlačivá daňových priznaní platné od 01.01.2019, na ktorých sa budú podávať daňové priznania za rok 2018. Pri fyzických osobách ide hlavne o možnosť uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky, pri právnických osobách hlavne pridanie jednej strany navyše, kde sa budú uvádzať oslobodené príjmy/výnosy a čísla patentov, úžitkových vzorov alebo patentových prihlášok alebo prihlášok úžitkových vzorov, ktorými sa tieto oslobodené príjmy dosiahli. Vzory daňových priznaní nájdete tu: FO typ A, FO typ B, PO.