Link

Pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa začne v novembri 2019 Národná banka Slovenska vydávať do obehu strieborné zberateľské euromince s nominálnou hodnotou 10 € [»] Tie budú mať štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike a vyzerať budú takto:

alexanderrudnay