Mikulášska súťaž 2019

Pravidlá súťaže:

 1. Súťaž trvá od piatka, 29.11.2019 od zverejnenia do utorka, 03.12.2019 do 23:59.
 2. Zapojenie do súťaže prebieha formou komentára: súťažiaci si vyberie výhru, o ktorú má záujem a tú napíše do komentára pod súťažný status.
 3. V prípade viacerých komentárov od rovnakého súťažiaceho sa postupuje tak, ako keby napísal len jeden komentár.
 4. Súťažiaci môže do komentára doplnkovo pripojiť aj tip, nápad na vylepšenie stránky www.opytajsauctovnika.sk. Tento bod neovplyvňuje účasť v súťaži, je dobrovoľný.
 5. Celkový počet výhercov sú traja.
 6. Výhercovia sa budú žrebovať zo všetkých zúčastnených súťažiacich náhodným výberom.
 7. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek (nie je podmienkou byť fanúšikom stránky).
 8. Výhry sa doručujú iba na adresu na území Slovenskej republiky.
 9. Mená výhercov budú zverejnené v komentári pod anketou do 24 hodín po skončení súťaže.
 10. Súťažiaci majú možnosť prihlásiť sa o výhru do piatka, 06.12.2019 a to zaslaním mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla na doručenie. V prípade neprihlásenia sa o výhru, alebo neposkytnutím potrebných údajov na doručenie, výhra prepadá.
 11. Osobné údaje sú použité výlučne na doručenie výhry.
 12. Výhra nie je právne nárokovateľná a ani zameniteľná za peniaze.
 13. Pri zdaňovaní výhry je nutné postupovať v súlade so Zákonom 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (zdaňovanie nepeňažnej výhry).
 14. Súťaž nie je zastrešovaná stránkou Martinus.sk a Facebook.com.

[nahlás chybu v článku]