Kategória: účtovníctvo

Životné minimum sa od 1.7.2016 nemení

  

Životné minimum zostáva už tretie obdobie po sebe na rovnakej výške a to: 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa, o nezaopatrené dieťa.

Kontrolný výkaz DPH po novom

  

Platcovia DPH nezabudnite! Od 1.4.2016 vstúpilo do platnosti novelizované ustanovenie § 78a, ods. 6 zákona o DPH kedy ste povinní, ak je celková suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr (napr. bločky z pokladne) 3 000 € a viac, uviesť do časti B.3. kontrolného výkazu osobitne:

1 16 17 18