Kategória: rýchle správy

Link

Príkladom toho, ako by mali vyzerať elektronické služby štátu je Estónsko [»] Tu, prostredníctvom internetu, vybavíte už roky takmer všetko.

Link

Od 01.08.2017 došlo k zjednodušeniu podávania elektronického colného vyhlásenia, ktoré musí podávať každý, kto si objednal tovar nad 22 € mimo európskej colnej únie a nevyužil služby Slovenskej pošty. Došlo k tomu po kritike [»] množstva chýb, nedopracovanosti a zložitosti, kedy si s vyplnením formulára nedokázali poradiť ani samotní colníci. Zmeny sú však len veľmi malé (niektoré polia obsahujú návrhy) a prácu uľahčujú minimálne [»]

Link

Povinnosť živnostníkov komunikovať s daňovými úradmi už len elektronicky [»] sa možno posunie. Finančnej správe Konzultačná rada, ktorá je poradným orgánom prezidenta Finančnej správy. Zavedenie povinnej elektronickej komunikácie by sa mohlo pre živnostníkov posunúť z 01.01. na 01.07.2018. Pre právnické osoby by sa však nemalo nič meniť, povinnosť elektronickej komunikácie by mala ostať od januára 2018 [»]

Link

Finančná správa spustila od 01.08.2017 špeciálnu linku na svojom call centre určenú pre malých a stredných podnikateľov – živnostníkov. Infolinka je sprístupnená na čísle 048/431 72 22, pod voľbou č. 2. Naďalej však platí, že môžete využívať aj ostatné voľby infolinky [»]

Link

V navrhovanom oparení stanovuje Ministerstvo financií SR na rok 2018 výšku štátnej prémie na 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 € [»] To znamená, že ak bude chcieť sporiteľ získať maximálnu výšku štátnej prémie, bude si musieť na účet stavebného sporenia za rok 2018 vložiť aspoň 1 327,80 €. Viac o stavebnom sporení si môžete prečítať v článku Stavebné sporenie a jeho vývoj [»]

Link

Tak je to oficiálne, od zajtra (01.07.2017) sa nám mení výška životného minima o 0,7 % (o 1,39 €), zo súčasných 198,09 € na 199,48 € [»]. Na čo bude mať životné minimum vplyv? Medzi tie základné patrí hlavne:

  • zvýšenie daňového bonusu na dieťa z 21,41 € na 21,56 €,
  • zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z 3 803,33 € na 3 830,02 € (ak je príjem daňovníka do 100-násobku životného minima, teda 19 948 €),
  • sadzba dane 19  % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, teda do 35 268,06 €,
  • sadzba dane 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok sumy platného životného minima, teda zo sumy nad 35 268,06 €.

Pozn.: Zmeny však budú platiť až za zdaňovacie obdobie roka 2018.

Link

Parlament dnes schválil zrušuje obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice (limit 3 000 pokladničných dokladov za mesiac), aby všetky podnikateľské subjekty mohli používať virtuálnu registračnú pokladnicu bez akéhokoľvek obmedzenia. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 01.09.2017 [»]

Link

Ministerstvo práce predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zvýšenie sumy životného minima. To by malo po 4 rokoch zvýšiť o 0,7 %, t.j. o 1,39 € zo súčasných 198,09 € na 199,48 €. Tým pádom by sa zvýšila aj suma daňového bonusu na dieťa zo súčasných 21,41 € na 21,56 €. A taktiež by došlo k zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zo súčasných 3 803,33 € na 3 830,02 €. Zvýšenie by malo nastať od júla 2017 [»]

Link

Skúšal už niekto z vás nové elektronické colné konanie? Aké máte s tým skúsenosti? Zvládli ste to ako účastník konania bez problémov, alebo to boli skôr galeje? Niečo na štýl článku Prežil som elektronické colné konanie. Systém za 15 mil. € je nefunkčný paškvil [»] A už o tom píšu aj na žive.sk v článku Daniari pri registrácii používateľa majú prepisovať citlivé osobné údaje ručne [»]

Link

Od 01.07.2017 sa predĺži lehota na preberanie úradných listov. Po novom sa za deň doručenia zásielky uloženej na pošte bude považovať deň, keď si adresát zásielku v skutočnosti aj prevezme [»]

Súčasný stav: Ak si nevyzdvihnete písomnosť do 3 dní od uloženia na pošte, po uplynutí tejto 3-dňovej lehoty sa považuje písomnosť za doručenú. A to aj v prípade, ak ste sa o uložení nedozvedeli.

Od 01.01.2017: Ak si nevyzdvihnete písomnosť do 18 dní od uloženia na pošte, po uplynutí tejto 18-dňovej lehoty sa považuje písomnosť za doručenú. A to aj v prípade, ak ste sa o uložení nedozvedeli.