Kategória: dane

Kontrolný výkaz DPH po novom

  

Platcovia DPH nezabudnite! Od 1.4.2016 vstúpilo do platnosti novelizované ustanovenie § 78a, ods. 6 zákona o DPH kedy ste povinní, ak je celková suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr (napr. bločky z pokladne) 3 000 € a viac, uviesť do časti B.3. kontrolného výkazu osobitne:

1 21 22 23