Tag Archives: sociálne odvody

Musím platiť odvody pri autorskej zmluve?

  

Pracujem na autorskú zmluvu, ktorú mi zamestnávateľ daní zrážkou. Popri tom pracujem ešte na čiastočný úväzok. Chcem sa spýtať, ako je to s odvodmi do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Každý mi tvrdí inak. Je to tak, že z tejto zmluvy už nemusím vôbec nič platiť, alebo nie? Ďakujem.

Darovanie zisku fyzickej osobe

  

Pár z vás sa pýtalo, či je možné darovať časť zo zisku fyzickej osobe. A to všetko bez nejakých komplikácii a nepekných vecí ako je zdaňovanie, či platenie odvodov, ktoré vy vyplývali takto obdarovanej osobe. Odpoveď je áno, aj nie. A teraz prečo?

Link

Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR navrhol opatrenia, ktoré by mali ušetriť štátu zhruba 160 mil. € [»] Úspory by sa mali týkať nasledovných oblastí:

  • adresná podpora nízkopríjmových domácností – zohľadnenie príjmu pri poberaní daňového bonusu, zníženie veku nároku na daňový bonus a prídavok na dieťa na najviac 18 rokov, vyššie sociálne štipendiá pre deti z nízkopríjmových rodín,
  • zlepšenie efektívnosti dôchodkového sporenia – zlepšenie zhodnotenia dôchodkových fondov,
  • zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov, ktoré by sa malo po prvýkrát zrealizovať v roku 2020 za rok 2019.
Link

Článok Jozef Mihála Ako rozumne zvýšiť minimálnu mzdu tak, aby na tom najviac nezarábal štát, menej zamestnanec a všetko to platil zamestnávateľ. Súhlasíte? [»]

Sociálne odvody pri zamestnaní a súčasne živnosti

  

Dobrý. Chcem sa spýtať toto. Som zamestnaná v jednej firme a odvody do sociálky platím z maxima. Opýtala by som sa to aj v práci, ale nechcem aby zatiaľ o tom vedeli, že si chcem otvoriť živnosť a ešte aj podnikať. Zdravotným odvodom sa nevyhnem, ale ako to tam bude so sociálnymi odvodmi pri živnosti?