Tag Archives: návrh

Zrušenia živnosti pri porušení Zákona o účtovníctve sa od roka 2018 báť nemusíme

  

Po dnešnom schválení novely Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve, kde bolo navrhované nasledovné V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: „(3) Opakované spáchanie správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.

Link

Kolotoč okolo návrhu minimálnej mzdy na rok 2018 sa začal. Odborári navrhujú zvýšenie o až 57 € v hrubom (cca 36 € v čistom) na výšku 492 €  [»]

Link

ikona-linky-14 Poslancami strany SaS bol podaný návrh na zmenu, podľa ktorej by za nelegálneho zamestnávateľa bol považovaný len taký zamestnávateľ, ktorý svojho zamestnanca neprihlásil vôbec, alebo by ho neprihlásil odo dňa jeho nástupu do práce. Treba len dúfať, že to prejde tou koalíciou… [»]