Tag Archives: daňový úrad

~M

04.04.2018

Aby sa nepozabudlo aj na občianske združenia, nadácie atď. a ich 1, 2 alebo 3 % z daní, ktoré im boli poukázané, tak sa zvyknete pýtať, dokedy im musí daňový úrad tieto peniaze poukázať. Podľa § 50 ods. 8 ) Zákona 595/2003 Z.z o dani z príjmov platí nasledovné:

„Správca dane je povinný (…) previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia (…). Ak nebolo preukázané splnenie podmienok (…) alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne (…).“

~M

01.04.2018

Keďže sa začínate často pýtať „Kedy mi daňový úrad vráti daň alebo daňový bonus?“, tak platí nasledovné:

Ak vám v daňovom priznaní vyšiel preplatok na dani a podali ste ho do 03.04.2018, pričom ste nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak vám daňový úrad podľa § 79 ods. 2 Zákona 563/2009 Z.z. Daňového poriadku vráti tento preplatok najneskôr do 40-tich dní odo dňa vzniku daňového preplatku, teda najneskôr do 14.05.2018 (keďže 40. deň, 12.05.2018, pripadá na sobotu).

Link

Počas posledných marcových dní budú posilnené úradné hodiny na daňových úradoch, rovnako ako prevádzkové hodiny Call centra finančnej správy nasledovne:

predĺžené-hodiny-dú-marec-2018

Zdroj: financnasprava.sk

Od 28.03. bude tiež možné podávať daňové priznania nielen na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch, v kultúrnych domoch, ale napríklad aj v kine, klientskom centre či v knižnici. Zoznam miest nájdete TU.

~M

10.01.2018

Ako na odklad lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017 a všetko s tým spojené nájdete v článku po kliknutí na odkaz TU

 

~M

27.12.2017

info-elektronická-komunikácia

Pre viac info kliknite na ikonu

Pozor! Je rozdiel, dokedy si stihnete vybaviť elektronickú komunikáciu. Ak to stihnete do konca roka 2017, tak máte možnosť, že na podpisovanie dokumentov nebudete potrebovať elektronický občiansky preukaz. No ak si ju vybavíte až v novom roku 2018, tak na podpisovanie dokumentov bude nutné použiť elektronický občiansky preukaz.

 

Elektronická komunikácia – návod, ako na to

  

Od 01.01.2018 platí pre všetky právnické osoby, a od 01.07.2018 aj pre všetky fyzické osoby – podnikateľov, povinnosť elektronickej komunikácie s daňovým úradom. Preto, ak ešte nemáte zriadenú elektronickú komunikáciu, je potrebné tak urobiť čo najskôr, pretože do  31.01.2018 je potrebné podať daňové priznanie k dani z morových vozidiel. V prípade, že komunikácia nebude zriadená, daňový úrad daňové priznanie v tlačenej forme neprevezme a vám bude uložená  pokuta podľa § 155 ods. 1 písm a) Daňového poriadku vo výške od 30 až 16 000 € za jeho neodovzdanie. Takže, ako teda postupovať?

Link

Podnikatelia nezabudnite! Termín povinnej elektronickej komunikácie s daňovými úradmi sa blíži. Už od 01.01.2018 budú mať povinnosť takto komunikovať všetky právnické osoby a od 01.07.2018 všetky fyzické osoby – podniakatelia (živnostníci, SZČO). Viac sa dočítate v článku Takto budú komunikovať FO a PO s daňovými úradmi po novom [»] Návod, ako postupovať nájdete v článku Elektronická komunikácia – návod, ako na to [»]

Vrátenie DPH z dobropisu pri ukončenej živnosti

  

Ako živnostník, mesačný platiteľ DPH, som ukončil svoju činnosť k 31.07.2017. Daňový úrad mi dal ako posledné zdaňovacie obdobie 31.8.2017, čiže ešte som podal v septembri posledné priznanie DPH. Teraz, 10.10. 2017, mi však od firmy, od ktorej som odoberal tovar, prišiel dobropis, na ktorom je uvedená aj DPH. Mám ešte, dodatočne, nejaký záväzok voči DÚ vrátiť túto DPH z dobropisu? Ďakujem.

Zmena priezviska konateľa v s.r.o.

  

Dobrý deň, som jedinou konateľkou v sro a po svadbe teraz mením na všetkých možných i nemožných úradoch svoje priezvisko. Viete mi, prosím, poradiť, čo je potrebné v spojitosti s daňovým úradom? Niekde som čítala, že je to potrebne zmeniť hlavne v obch. reg., ale žiadny presný návod k tomu som nenašla. Raz uvádzajú len čestné vyhlásenie inde, že celá spol. zmluva musí byť zmenená. Je s tým spojený správny poplatok, môžem si ho dať od firemných nákladov? Ďakujem.

1 2 3