Musím podávať kontrolný výkaz pri registrácii podľa § 7 resp. 7a?

  

Musím ako platiteľ DPH dane registrovaný podľa § 7a podávať tiež kontrolný výkaz, keď nakupujem zo zahraničia?

Zdravím. Čo sa týka registrácie podľa § 7 resp. § 7a podľa Zákona 222/2004 Z.z. o DPH, tak sa nejedná o plnohodnotné platcovstvo DPH. Inak povedané, aj keď máte niektoré povinnosti skutočného platcu DPH, ako je napr. zasielanie súhrnného výkazu, priznanie DPH a jej odvedenie štátu, podľa Zákona platcom DPH nie ste.

Preto ani v prípade, kedy ste povinný podať daňové priznanie k DPH, nebudete podávať kontrolný výkaz k DPH. Ten je povinný podávať iba platiteľ: „Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.“ (§ 78a Zákona)

[nahlás chybu v článku]