Kontakt

Kontaktovať ma ohľadom otázok môžete cez facebookovú stránku alebo prostredníctvom aplikácie Messenger.

facebook link  messenger link

Nápady, návrhy, podnety, sťažnosti môžete zasielať aj e-mailom.


Po testovaní odpovedania na otázky cez mail som dospel k názoru, že to nie je „to pravé orechové“. Lepšie (a presnejšie) sa na ne odpovedá pri aktívnej konverzácii, kde sa dá pýtať na dodatočné informácie, či nejasnosti. To všetko preto, aby nedochádzalo ku komunikačnému šumu a hlavne, aby odpoveď, ktorú hľadáte, bola presne k otázke, ktorú ste položili.

Z toho dôvodu na otázky položené mailom s najväčšou pravdepodobnosťou odpovedať nebudem.