Kontakt

Kontaktovať ma ohľadom otázok môžete cez facebookovú stránku alebo prostredníctvom aplikácie Messenger.

facebook link messenger link

Nápady, návrhy, podnety, sťažnosti môžete zasielať aj e-mailom.

 

Po testovaní odpovedania na otázky cez mail som dospel k názoru, že to nie je to pravé orechové. Lepšie, a aj presnejšie, sa na ne odpovedá pri aktívnej konverzácii, kde sa dá pýtať na dodatočné informácie, či nejasnosti. Tým bude aj odpoveď k otázke presnejšia. Z toho dôvodu na otázky položené mailom s najväčšou pravdepodobnosťou odpovedať nebudem.

Chcem tiež pripomenúť, že stránka je venovaná a zameraná hlavne pre bežných ľudí, ktorí potrebujú poradiť ohľadom daní, miezd a pre drobných živnostníkov a podnikateľov, ktorí potrebujú aj rady v oblasti účtovníctva.

Viac aj v Odvolaní.


Ak chcete použiť môj e-mail na zaslanie vašej reklamnej alebo obchodnej ponuky, ktorá nebola z mojej strany vyžiadaná, porušíte tým Zákon 147/2001 Z.z.. o reklame a Zákon 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.