História a vývoj minimálnej mzdy

Každý zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a od 01.01.2013 aj pri prácach mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) má nárok na mzdu vo výške minimálnej mzdy. Ustanovuje to § 119 ods. 1 Zákona 311/2001 Z.z Zákonník práce.

Výšku minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením v dvoch sumách:

  • mesačná minimálna mzda v eurách za mesiac,
  • hodinová minimálna mzda v eurách za odpracovanú hodinu.

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatňuje u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy. U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou mzdy, ako je mesačná mzda (napr. hodinovou mzdou), sa pri výpočte výšky ich celkovej mzdy vychádza z hodinovej minimálnej mzdy.

(Údaje sú uvedené v €)

Rok Minimálna mesačná mzda
Eur/mesiac Platnosť od…
2018 480,00 01.01.2018
2017 435,00 01.01.2017
2016 405,00 01.01.2016
2015 380,00 01.01.2015
2014 352,00 01.01.2014
2013 337,70 01.01.2013
2012 327,20 01.01.2012
2011 317,00 01.01.2011
2010 307,70 01.01.2010
2009 295,50 01.01.2009
2008 268,87 01.01.2008
2007 268,87 01.10.2007
2006 252,27 01.10.2006
2005 229,04 01.10.2005
2004 215,76 01.10.2004
2003 201,82 01.10.2003
2002 184,89 01.10.2002
2001 163,31 01.10.2001
2000 146,05 01.10.2000
132,78 01.01.2000
1999 119,50 01.04.1999
1998 99,58 01.01.1998
1997 89,62 01.01.1997
1996 89,62 01.04.1996
1995 81,33 01.01.1995
1994 81,33 01.01.1994
1993 81,33 01.10.1993
73,03 01.01.1993

Mohlo by vás zaujímať:

[Zdroj: nrsr, slov-lex]

[nahlás chybu v článku]