Category Archives: rýchle správy

Link

Ešte v júly som písal o návrhu [»], ktorým sa mali zmierniť podmienky nároku na získanie dávky v nezamestnanosti. Nuž a stalo sa to realitou. Po novom, od 01.01.2018, vznikne poistencovi nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných 4 rokoch (teraz sú to 3 roky) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky [»]

Kniha, to sú Vianoce každý deň

  

Blíži sa čas Vianoc a ako sám viem, nájsť zaujímavý darček pre svojich blízkych je čím ďalej tým ťažšie. Ale dobre vybraná kniha vie určite potešiť aj toho, kto sa žiadnej nedotkol ako je rok dlhý. Preto vám chcem „vypichnúť“ pár kníh, ktoré stoja za prečítanie…

Link

Podnikatelia nezabudnite! Termín povinnej elektronickej komunikácie s daňovými úradmi sa blíži. Už od 01.01.2018 budú mať povinnosť takto komunikovať všetky právnické osoby a od 01.07.2018 všetky fyzické osoby – podniakatelia (živnostníci, SZČO). Viac sa dočítate v článku Takto budú komunikovať FO a PO s daňovými úradmi po novom [»] a o samotnej registrácii v článku na portály finančnej správy Elektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov [»]

Link

Facebook sprístupnil na Slovensku a Česku novú funkciu Jobs. Používatelia si tak môžu nájsť prácu už aj cez Facebook [»]

Link

V chystanej novele Správneho poriadku sa navrhuje, aby povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpisy, za účelom preukázania určitých skutočností, bola zrušená [»] Po veľmi dlhej dobe sa prišlo na to, že je neúčelné, aby sa orgánom verejnej moci preukazovali skutočnosti, ktoré si tieto orgány môžu preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy (alebo sú im známe). Zmena sa týka výpisov z Obchodného registra, Živnostenského registra, registra trestov a listu vlastníctva. Takáto drobná zmena by sa mala dotknúť 147 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády [»] (Aktualizované 03.11.2017, 07.40)

Link

Od 01.01.2018 platia nové výšky minimálnych zdravotných a sociálnych odvodov, ktoré sa budú prvýkrát platiť vo februári za január. Minimálna výška zdravotných odvodov je 63,84 € resp. 31,92 € a 151,16 € pri sociálnych odvodov. Pôvodný článok nájdete tu»

1 2 3 16