Category Archives: dane

Pokuta za pokladničný doklad

  

Dnes som mal kontrolu na prevádzke z daňového úradu. Prišli, kúpili si jeden zošiť, predavačka im dala bločik z pokladne, všetko, lenže im bolo málo a dali mi pokutu za to, že na doklade bolo napísané iba zošit a nebolo tam napísané že aký zošit. Pani mi potom vysvetľovala, keď si na mne zarobila, že na bloku treba uviesť o aký zošit konkrétne ide a že nech si poriadne naštudujem zákon. Kde také nájdem?

Stavebné sporenie a jeho vývoj

  

V súčasnej dobe, a už vlastne aj pár rokov dozadu, nastal trend poklesu ľudí, ktorí si založili stavebné sporenie. Dôvodom je nielen klesajúci základný úrok, ktorý je v súčasnosti na úrovni okolo 1,75 %, ale aj klesajúce/stagnujúce percento resp. maximálna výška štátnej prémie. Jednoducho parafrázované:

Slobodné povolania

  

Slobodné povolanie je nezávislá profesijná aktivita pri ktorej sa poskytujú služby alebo sa tvoria hodnoty, nezávisle, na vlastnú zodpovednosť. Treba poznamenať, že slobodné povolania nie sú považované za živnosť. Tie povolania, ktoré nie sú živnosťou určuje § 3 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), napríklad:

Ako si zaregistrovať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) ?

  

„Dobrý deň. Mám takú otázku. Otváram si veterinárnu ambulanciu, kde budem predávať aj tovar a potrebujem ku tomu pokladňu. Nechcem si však kupovať normálnu, lebo platiť za ňu, za technika, načo zbytočne a keď mám počítač, tak ju môžem mať zadarmo od štátu, tú cez počítač. Aký tam je postup, keď si ju chcem zaregistrovať a používať? Diky.“

Zbohom príležitostný príjem, vitaj zdaňovanie?

  

Navrhovaná novela Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa zaoberá aj príležitostným príjmov. Konkrétne o jeho presnejšie zadefinovanie, keďže súčasný výklad, ktorý si môžete prečítať v článku Príležitostný príjem, je iba zo strany Finančnej správy – príležitostný príjem je iba taký príjem, ktorý nie je dopredu zmluvne dohodnutý. Takýto výklad však nie je právne záväzný a ani podložený. Preto sa do novely § 8  ods. 1 písm. a) zákona dostalo nasledovné:

1 2 3 12