Ako je to so zdanením Bitcoinov a kryptomien ako takých? (Aktualizované k roku 2018)

  

Chcel by som sa opýtať ako postupovať pri zdaňovaní Bitcoinov? Keď som ju nakúpil za menej a predal za viac. Je nutné vôbec takéto niečo zdaňovať? A ako to vlastne zdaniť, keď nikde nie je oficiálny kurz tejto meny uvedený, tak ako mávajú banky iné peniaze uvedené?

Pôvodný článok z 16.08.2017

Zdravím. Dobrá otázka, na ktorú však neexistuje jasná odpoveď, pretože pri Bitcoinoch môžme naraziť na veľmi zaujímavý stav a to z viacerých hľadísk:

  • v Slovenskej republike neexistuje v súčasnosti žiadny právny predpis, ktorý by nejako upravoval obchodovanie s Bitcoinami a kryptomenou ako takou,
  • samotné Bitcoiny sa nepovažujú za peniaze, resp. za zákonné platidlo, aj keď možno nimi na internete platiť a existujú obchody, ktoré platby v tejto mene prijímajú,
  • samotné zdaňovanie príjmov z predaja (obchodovania) Bitcoinov neupravuje ani Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
  • keďže Bitcoin nie je oficiálne uznaný za platidlo, neexistujú oficiálne kurzy tejto kryptomeny vydané Národnou bankou Slovenska alebo Európskou centrálnou bankou.

Preto neexistuje ani presný postup ako zdaňovať príjem z obchodovania s Bitcoinami, a vo všeobecnosti s akoukoľvek kryptomenou (navyše, samotné transakcie sú nevystopovateľné). Kvôli tomu som kontaktoval Finančnú správu s podaním stanoviska, ako tu ďalej postupovať. Ich odpoveď je nasledovná (ide stále len o názor, ktorý nie je podložený a upravený žiadnym zákonom):

„Vo všeobecnosti môžeme posúdiť príjem z predaja bitcoinov ako príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov a ktorý nie je od dane z príjmov oslobodený, a možno ho zaradiť ako ostatný príjem fyzickej osoby, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov ako „iný“ príjem. Tento druh príjmu fyzická osoba zdaňuje cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Vychádzajúc z ustanovenia § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov do daňových výdavkov pri tomto druhu príjmu je možné zahrnúť iba výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, pričom nie je možné vykázať daňovú stratu. Keďže súčasne platný zákon o dani z príjmov nerieši zdaňovanie príjmov z predaja bitcoinov, nie je možné poskytnúť Vám v tejto veci žiadne ďalšie informácie.“

Ak sa teda rozhodnete takýto príjme nakoniec zdaniť, je ešte potrebné vyčísliť dané obchody v eurách. Takým najlepším spôsobom ako to urobiť, je použiť výpis z vašej elektronickej peňaženky a k daným prevodom podľa dátumu a času priradiť trhovú hodnotu Bitcoinu, ktorú možno nájsť na internete, napr. tu ». Bude to však náročné, keďže sa mení doslova každú chvíľu. Do úvahy by tiež prichádzalo použiť aj priemernú hodnotu vypočítanú z hodnôt za daný deň.

Aktualizované k roku 2018

Hoci Finančná správa doteraz žiadne usmernenie, Ministerstvo financií SR vydalo tento rok metodické usmernenie k postupu zdaňovania virtuálnych mien.

Podľa neho sa virtuálnou menou rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Každého však zaujíma, ako to vlastne je so zdaňovaním. Z usmernenia vyplýva, že každý príjem plynúci z predaja virtuálnej meny je predmetom dane (nie je od dane oslobodený) a preto je považovaný za zdaniteľný príjem podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Za predaj virtuálnej meny sa považuje akákoľvek výmena, napr. výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby, výmena za inú virtuálnu menu alebo jej odplatný prevod (vyplatenie v peniazoch).

Každý, takto dosiahnutý príjem sa považuje za ostatný príjem – „iný“ príjem. Pri „inom“ príjme si ako výdavky môžete uplatniť iba preukázateľne vynaložené výdavky na jeho dosiahnutie, maximálne do výšky dosiahnutého príjmu. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

A keby náhodou, tu je moja peňaženka 😀 1Pc3P2CVmWrZirFTrgFyTLgTCViN8DTZgh

(Zdroj: usmernenie MF/10386/2018-721)

(Aktualizované 07.04.2018, 13:37)

[nahlás chybu v článku]